Sortimentadvies

De praktijk wijst uit, dat de eindgebruiker vaak vast zit aan een bepaald sortiment waar hij mee bekend is. Dit is meestal het sortiment wat men in de opleiding geleerd heeft of waar men in de praktijk ervaring mee heeft opgedaan. Vaak is er wel de bereidheid om nieuwe soorten uit te proberen, maar ontbreekt het eenvoudigweg aan voldoende goede informatie.

Door kwekers worden vele nieuwe soorten geïntroduceerd. In de praktijk blijkt, dat deze nieuwe soorten vaak minder vernieuwend zijn dan beweerd wordt, of dat het eenvoudigweg zwakke soorten zijn. Ook is er door het massale aanbod van nieuwe cultivars niet meer te ontdekken wat de verschillen nog zijn. Denk bijvoorbeeld aan de rode Persicaria's, de Hosta’s, de Astilbe's, Echinacea types, etc.

Op onze site willen we proberen om U meer informatie te geven over bepaalde soorten uit ons sortiment. Uit publicaties van het proefstation en andere informatie die voorhanden is, willen wij gegevens halen, die U kunnen helpen om keuzes te maken in het te gebruiken sortiment. Helaas wordt er op dit moment in de praktijk niet veel meer aan sortimentsonderzoek gedaan.

Op dit moment hebben wij voor u advies over: