Historie

In 1983 ben ik, Léon Hereijgers, op 19 jarige leeftijd gestart met een eigen bedrijfje.

Op wat kleine stukjes grond werden er vaste planten, heesters en bosplantsoen, in pot en volle grond gekweekt. Verder was ik ook actief in de tuinaanleg. Hier werd echter eind jaren 80 mee gestopt, omdat bleek dat dit niet goed te combineren was.

In de beginjaren werd op kleine stukjes grond van familie en bekenden gekweekt. Vanaf november 1986 werd alles gecentraliseerd aan de Kruisstraat in Zegge. Vanaf dat moment kon alles professioneler aangepakt worden. In 1988 werd een loods gebouwd, in 1991 een kas, en in 1994 een huis.

De kwekerij werd in de loop van de jaren steeds meer gespecialiseerd. De volle grondteelt verdween al snel, later verdween ook de teelt van bosplantsoen in pot en eind jaren 90 is besloten om ook te stoppen met de teelt van heesters in pot. Vanaf dat moment stonden er alleen nog vaste planten op het bedrijf.

In al die jaren is het gebruikelijk geweest klanten aan alle planten te helpen die ze nodig hadden. In eerste instantie het totale sortiment, maar ook hierbij werd steeds meer gespecialiseerd, zodat we op dit moment alleen nog het sortiment kruidachtigen voor onze klanten compleet maken. Onze sortering bestaat tegenwoordig uit vaste planten, kruiden, grassen, varens en waterplanten.

De bedoeling was om zoveel mogelijk soorten zelf te kweken, maar de groei van het bedrijf ging vanaf 2002 zo hard dat dit niet meer te realiseren was. De toenemende vraag zorgde ervoor dat ik me vaak meer handelaar voelde dan kweker. Daarom ben ik in 2003 op zoek gegaan naar een andere locatie, omdat verdere groei in de Kruisstraat niet meer mogelijk was. Na vele objecten bekeken te hebben is eind 2004 uiteindelijk een locatie in Schijf aangekocht.


DJI00555 bewerkt1Vanaf januari 2005 is in een hoog tempo de aanleg van de nieuwe kwekerij gestart. Binnen enkele maanden zijn de beddingen aangelegd die nodig waren, en in het najaar is de foliekas gebouwd. In mei 2006 is ook gestart met de aanleg van containervelden op het tweede perceel dat bij het bedrijf hoort. Dit is in fases gegaan en in 2009 afgerond zodat we vanaf dat moment 1 miljoen P9 potten konden produceren. Uiteraard is alles volgens de laatste inzichten aangelegd, zodat het bedrijf milieutechnisch en qua bedrijfsvoering helemaal up-to-date is.

Het gebruik van vaste planten in het openbaar groen is vanaf 2010 flink toegenomenen en zijn de productiemethoden veranderd. Om daar op in te spelen zijn we grotere aantallen van bepaalde soorten gaan kweken. Sinds 2011 kweken we daarom ook volgens de regels van het Milieukeur. Daardoor wordt er steeds meer gelet op het duurzaam produceren. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is hiermee geminimaliseerd, maar ook op andere vlakken wordt er milieuwinst geboekt. Zoals water en energiegebruik, de flora en fauna en recirculatie van stoffen. 

De groei van afzet zorgde ervoor dat ook de productie uitgebreid moest worden. In 2012 is er van 2 buren 15.000 m2 bijgekocht. Deze percelen waren binnen 3 jaar omgevormd tot gerecirkuleerde beddingen. Een perceel van 8.000 m2  dat in 2014 bijgekocht is, hebben we in 2015 ook grotendeels aangelegd voor de pottenteelt. Door de vergroting van de afzet, productie en personeelsbestand liepen we met de bestaande loods en kas tegen onze grenzen aan. Ook de ligging van het bedrijf aan het eind van een doodlopende straat zorgde nogal eens voor logistieke problemen. Vanaf eind 2014 is er achter de schermen gewerkt aan verplaatsing van het bedrijf naar de hoek van de straat. Begin 2016 is er een start gemaakt op het 19.000 m2 grote perceel van de buurman. Hier zijn in een rap tempo een nieuwe loods, kas, verhardingen, bassin en beddingen gerealiseerd waar we vanaf september 2016 actief zijn. Hiermee zijn we voorbereid op de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Léon Hereijgers en Diana Kustermans