Giftige planten

Onder deze rubriek geven we u graag een overzicht van ‘giftige’ vaste planten. Hieronder verstaan we planten waarvan de inname of contact met bepaalde plantendelen in- of uitwendige verwondingen kunnen toebrengen. Voorzichtigheid is geboden, doch geen enkele reden om deze soorten uit je tuin te weren.

 

* matig tot sterk giftig: de giftigheid van planten uit dit geslacht varieert. Een geringe dosis veroorzaakt vrij ernstige tot ernstige vergiftigingsverschijnselen, een grote dosis kan dodelijk zijn.
** sterk giftig: Een geringe dosis geeft ernstige vergiftigingsverschijnselen, een grote dosis kan dodelijk zijn.
***     zeer sterk giftig: Eén tot enkele opgegeten bladeren of bessen kunnen dodelijk zijn.

 

Wetenschappelijke naam     Nederlandse naam     Giftigheid    Giftige delen    
Achillea Duizendblad * bladeren
Aconitum Monnikskap *** gehele plant
Aconitum vulparia Gele aconiet *** blad en bloem
Actaea spicata Christoffelkruid ** bessen
Adonis   ** gehele plant
Anemone nemorosa Bosanemoon * sap, zwak giftig, huidirritatie
Aquilegia vulgaris Akelei * wortels en blad zwak giftig
Arum italicum Italiaanse Aronskelk *** gehele plant, inclusief bessen
Arum maculatum Gevlekte Aronskelk * blad, wortels en bessen, zwak giftig
Convallaria Lelietje van dalen *** gehele plant
Coronilla varia Bont kroonkruid *** gehele plant zeer giftig
Cyclamen   ** knol
Delphinium Ridderspoor *** gehele plant
Digitalis Vingerhoedskruid ** gehele plant
Erysimum Muurbloem ** gehele plant vooral de zaden
Euphorbia Wolfsmelk * gehele plant, het sap geeft huidirritaties
Helleborus Nieskruid *** gehele plant
Heracleum mantegazzianum    Reuzenbereklauw ** blad veroorzaakt brandblaren
Iris Lis *** gehele plant
Lupinus Lupine ** zaden
Oenanthe aquatica Watertorkruid * gehele plant
Oxalis acetosella Witte klaverzuring * blad
Papaver Papaver ** gehele plant, zaadjes nauwelijks giftig
Phytolacca americana Karmozijnbes *** bessen en blad
Podophyllum Voetblad * gehele plant
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren ** blad bevat kankerverwekkende stoffen
Ranunculus ficaria Speenkruid ** gehele plant
Sanguinaria   ** gehele plant, vooral het sap
Trollius Kogelbloem ** gehele plant
Veratrum Nieswortel ** gehele plant
Vinca Maagdenpalm ** gehele plant